ZUŠ A PLUS

Rychlý přehled všech podstatných úředních informací na jednom místě!


Spoustu informací naleznete také v těchto sekcích.

GDPR Školní řád Školní vzdělávací program Přijímací řízení

Úřední deska


Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, v aktuálním znění:

Název organizace:

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r.o.

Důvod a způsob založení:

 • Zřizovatel: Mgr. Alena Adamíková, Konská 50, 739 61 Třinec
 • Školský rejstřík: Škola zapsána rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do školského rejstříku,
  č. j. 12 764/96-61 1. 9.
 • Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání Předmět činnosti organizace je vymezen ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Škola je zřízena na dobu neurčitou

Organizační struktura:

 • Organizační struktura školy - Školní řád ZUŠ A PLUS, spol. s r.o. (www.zusaplus.cz)

Kontaktní spojení

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r.o., Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín

Úřední hodiny v pracovní dny od 12:00 do 16:00 hodin

 • Telefon: 608 740 472
 • Web: www.zusaplus.cz
 • Mail: a.plus@zusaplus.cz
 • Datová schránka: 5d99tvj
 • E-podatelna – není zřízena

Bankovní spojení

 • Fio, a. s., č. ú.: 2400315385/2010

IČ, DIČ:

 • 64618480
 • CZ64618480, škola není plátcem DPH

Další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

 • č.p. 150, 739 25 Žabeň
 • č.p. 120, 739 53 Hnojník
 • č.p. 6, 739 53 Hnojník
 • č.p. 108, 739 59 Střítež
 • č.p. 118, 739 59 Střítež

Dokumenty:

 • Školní řád
 • Školní vzdělávací program „Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení.“

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Žadatel jednoznačně uvede, že se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
 • Žádost lze podat:
  a) ústně
  b) e-mailem: a.plus@zusaplus.cz
  c) písemně: Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r.o., Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín

Příjem žádostí a dalších podání:

 • Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách

Opravné prostředky:

 • Žádost o opravný prostředek je možné podat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA

Formuláře:

 • Přihlášky ke studiu jsou v tištěné podobě na sekretariátu školy nebo na webových stránkách školy.
 • Přihlášky ke studiu jsou rovněž dostupné v elektronické podobě přes internetový portál izus.cz

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v ZUŠ:

Předpisy:

Úhrady za poskytování informací:

 • Sazebník úhrad za poskytování informací nevydán, škola poskytuje informace bezúplatně

Licenční smlouvy:

 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Asociace základních uměleckých škol České Republiky,
  Klapkova 25, 182 00 Praha 8
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
  Uzavřeny hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem
  i bez textu při rozmnožování a rozšiřování zvukových a hudebních zvukově-obrazových nosičů

Výroční zprávy:

 • Výroční zprávy v tištěné podobě uloženy na sekretariátu školy