ZUŠ A PLUS

V současné době probíhá testování nového rozhraní webu, děkujeme za pochopení a trpělivost


Důležité informace jsou vám však stále k dispozici

ÚŘEDNÍ DESKA ŠKOLNÍ ŘÁD Školní vzdělávací program E-PŘIHLÁŠKA

Vyučujeme hudební zaměření:

  • Klávesové nástroje - klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN - tzv. keyboardy)
  • Dechové nástroje - zobcové flétny, příčná flétna, trubka, saxofon
  • Smyčcové nástroje - housle
  • Zpěv - sólový zpěv
  • Kytara - klasická kytara, elektrická kytara
  • Akordeon

Studuj hudbu se zájmem...

O hudební obor je v naší škole ze strany klientů největší zájem. Mnozí rodiče by rádi dítě do výuky hře na nástroj nebo zpěvu v ZUŠ přihlásili, ale často mají obavy, zda to jejich dítě zvládne a zda má dostatečné předpoklady. Od toho jsme tu my, zkušení učitelé, abychom takovému rodiči poradili. A od toho máme ve škole talentové a přijímací zkoušky.
„Co po nás budete u talentových zkoušek chtít? Jak se máme připravit?“ Ptáte se často. Každému člověku je od narození vlastní smysl pro rytmus, a to je základ, bez kterého se v hudbě neobejdeme. Formou různých her, které děti nevnímají jako zkoušení, jsme schopni odhalit, zda ho dítě bude umět dále rozvíjet. Sami rodiče se u zkoušek často podivují nad tím, co ten jejich dosud múzou netknutý človíček má v sobě ukryto. K prověření sluchu máme také připraveny zajímavé činnosti, kterým je dítě schopno porozumět. Problémy jsou někdy s intonací zpěvu dětských písniček, ale i s jejich malou znalostí. Pokud dítě neintonuje dobře – lidově řečeno zpívá falešně – není to vždy známkou toho, že nemá sluch. Je to způsobeno buď tím, že s ním doma rodiče vůbec nezpívají, pokud chodí do školky, kde je šikovná paní učitelka zaměřená na hudební výchovu, ihned se to pozná. Je to pouze „zanedbaný hlásek“, ale k tomu máme přípravné studium, abychom to dohnali. Problémem je, že mnozí rodiče otálejí a dítě přihlašují, když už je mu sedm let. Toto dítě již dle Vyhlášky o ZUŠ nemůže být přijato do přípravného ročníku, nastupuje rovnou do ročníku prvního, a tudíž mu není dán prostor k tomu, aby to, co se doma zanedbalo, dohnalo. Protože do 1. ročníku dítě nevykonává už jen talentovou zkoušku, ale zkoušku přijímací, jsou na něj kladeny adekvátně vyšší nároky. Děti, které absolvují přípravku, tuto zkoušku musí také absolvovat, ovšem mají oproti těm bez přípravy velkou výhodu. Navíc už zvládají základy hry na nástroj.
„Jaký nástroj mu máme vybrat?" Mnohdy k nám přicházejí rodiče s tím, že mají doma „nějaký" keyboard, kytaru po tatínkovi, píšťalku. Když nám nástroj přinesou ukázat, zjišťujeme, že se většinou jedná spíše o hračku než nástroj, nebo nástroj, který je nepoužitelný. Lepší je tedy nemít žádný a teprve po poradě s učitelem, případně i s jeho pomocí ho zakoupit. Nejlevnějším nástrojem je ten, který máme stále s sebou, tedy hlas. Ovšem mnohdy je toto studijní zaměření ze strany rodičů podceňováno: „Zpívat umí, tak co se bude učit?" Rodiče dětí, které chodí do výuky sólového zpěvu, vám potvrdí, že to není tak jednoduché. Je to sice nástroj nejlevnější, ale také nejchoulostivější, a co teprve, když se nevhodným používáním „pokazí"? „A co ostatní nástroje, vždyť je na to ještě malý, ani ten nástroj neunese, má krátké ruce, prsty…" Dnes už je, milí rodiče, i v tomto doba pokročilá a téměř všechny nástroje se už vyrábějí v malém provedení, aby na ně sedmileté nebo i mladší dítě mohlo pohodlně hrát.
Takže teď už vše potřebné k započetí studia v hudebním oboru víte, zbývá vám tedy jen sebrat odvahu a přijít za námi, vyplnit přihlášku a přijít se svým malým muzikantem k talentovým nebo přijímacím zkouškám.on-line přihlášku lze vyplnit na portálu iZUŠ

Logo IZUŠ s.r.o.