ZUŠ A PLUS

„Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení.“


Podrobnější informace o studijních programech a zaměřeních naleznete v našem školním vzdělávacím programu.

GDPR Školní řád Školní vzdělávací program E-PŘIHLÁŠKA

Přijímací řízení


Dodatečné talentové a přijímací zkoušky pro rok 2024 / 2025

v ZUŠ A PLUS v Českém Těšíně, v ZŠ Masarykova Hnojník a Žabni

28. 5. — 12. 6. 2024


28. 5. 2024 13 - 17 hod. v Hnojníku

10. 6. 2024 13 - 17 hod. v Žabni

12. 6. 2024 13 - 17 hod. v Českém Těšíně

Přihlášku ke studiu je vhodné předvyplnit pomocí portálu iZUŠ

Podmínky studia:

ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Možnost přihlášení a odhlášení se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Mgr. Kateřina Landecká
ředitelka


on-line přihlášku lze vyplnit na portálu iZUŠ

Logo IZUŠ s.r.o.