ZUŠ A PLUS

V současné době probíhá testování nového rozhraní webu, děkujeme za pochopení a trpělivost


Důležité informace jsou vám však stále k dispozici

Hudební obor Výtvarný obor Multimedia E-PŘIHLÁŠKA

Výstava v Divadelní galerii ke 20. výročí


20 let od založení školy

Text ke slavnostnímu zahájení souborné výstavy
Podívám-li se na tuto výstavu, nejde o výstavu lecjakou. Vidím dvacet let úsilí i nadšení, tvrdé práce i zábavy. Za těmito pracemi vidím mnohé děti a různé pedagogy s jejich odlišnými přístupy k prazákladu dětské výtvarné a umělecké tvorby. Ano již celých dvacet let budujeme společnými silami kulturu, estetické cítění, vnímání a radost z možnosti odhalit svět takový, jaký jej vidí dítě, student, člověk ze své vlastní perspektivy.
A přeci stále od začátku – každý by chtěl hned malovat jako Monèt, kreslit jako Degas a sochat jako Rodin, ale i oni kreslili, malovali a plácali do hlíny jako děti, i oni byli malí, mnohdy nemotorní, netrpěliví a roztržití. Inu, takové děti bývají, ale bývají také nesmírně zvídavé, učenlivé, snaživé, puntičkářsky nekompromisní, stejně jako neskutečně rychle pracující s ledabyle geniální finesou.
Takové práce dětí zde můžeme vidět, s takovými dětmi jsme po dvacet let prožívali jejich snažení a výsledky, ať již byly jakékoli. U přijímacích řízení jsme drželi palce těm, které dnes vídáme jako výtvarníky či pedagogy na středních a vysokých školách a jsme vždy nesmírně potěšeni, když se k nám takoví umělci vracejí a chlubí se se svými úspěchy a pokroky, anebo nás dokonce zvou na jejich vlastní výstavy.
Dnešní uspěchaná doba si však vybírá svou daň i zde, jeden rok výtvarka, jeden rok fotbal, další rok bruslení a další a další..., dokud člověk nezjistí, že dětství uteklo a nezbyl vlastně čas pořádně na nic. Pořádně se podívat pod povrch, prozkoumat a porozumět tomu jaké věci doopravdy jsou a jaké je vidím Já. Mnohé z dětí pouze v rychlosti nahlédnou pod pomyslný balvan, což jim alespoň na okamžik přinese jakýsi pravý prožitek, radost a pohlazení z vítězství. Avšak někdy k nám přichází dítě odhodlané nevzdat se, tak jako když Cezane maloval svou horu Sainte-Victoire, nespočetně krát, a přeci v jeho práci není vidět nechuť, ale naopak urputnost po posunu, po přerodu sebe sama, po zrodu umění.
Na všechny děti, žáky a studenty s napětím čekáme, učíme se a trpělivě bojujeme o to, aby setrvali ve své touze stát se výtvarníkem, umělcem a nevzdávali se i přes dílčí neúspěchy, aby ty přetrhávali ještě zarytější snahou pochopit a porozumět světu umění a kultury, která přináší nejen radost ale i mnohé vědění.

Lukáš Adamík

výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš výroční výstava ke 20. výročí založení zuš