ZUŠ A PLUS

V současné době probíhá testování nového rozhraní webu, děkujeme za pochopení a trpělivost


Důležité informace jsou vám však stále k dispozici

Úřední deska Školní řád Školní vzdělávací program E-PŘIHLÁŠKA

Máte zájem své dítě hudebně nebo výtvarně vzdělávat?

Charakteristika základního uměleckého vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. Má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokážou potřebné předpoklady ke studiu. Neposkytuje stupeň vzdělání, ale základy vzdělání v uměleckých oborech. V systému uměleckého vzdělávání představují důležité východisko pro vzdělávání ve středních, vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

ZUŠ A PLUS, spol. s r. o.

je zařazena do Rejstříku škol ČR. Žáci jsou přijímáni na základě talentových a přijímacích zkoušek. Průběh a výsledky vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány Českou školní inspekcí. Kvalita uměleckého vzdělávání se tak výrazně liší od vzdělávání "zájmového" nebo "volnočasových aktivit". Naše škola má vypracovaný Školní vzdělávací program (na základě Rámcového vzdělávacího programu, který je určen státem). Ten je k prostudování na webových stránkách školy a každý zájemce (zákonný zástupce) by se s ním měl podrobně seznámit, než své dítě do školy přihlásí. Školní vzdělávací program ZUŠ A PLUS najdete zde, s titulem "Mám – li se učit, musím mít partnera v učení".

Upozornění!

ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu

koncert archivní fotografie výuka archivní fotografie happening fotografie

Krůčky k umění

Je tomu již více než dvacetpět let, co jsme se začali snažit o moderní a kvalitní edukaci dětí zaměřenou na hudební a vizuální kulturu. Mnozí naši žáci a studenti jsou již na středních či vysokých školách, anebo již zdárně absolvovali. Velice nás pak těší, že jejich zájem o kulturu a umění neochabuje a vracejí se k nám sdílet své pokroky, úspěchy a životní zkušenosti. Dnešní svět je zaměřen na "ohřívání polotovarů" v jakémkoli odvětví, nevyjímaje ani svět umění a pop-kultury, a proto mnohdy s nelibostí nazíráme na různé rádoby "talentové" soutěže, produkující jakési "bezkvalitní rychlokvašky", vydávané za opravdové umělce a umění. Právě v základních uměleckých školách by měl, a také může malý "umělec" hledat, učit se základům řemesla, prodírat se množstvím různých technik a především učit se trpělivosti a píli, mnohdy musí svůj drahocenný dětský čas věnovat nezbytným nepodařeným a opakovaným pokusům, kterými se člověk postupně přesvědčí o tom, že i umění je mnohdy pořádná dřina, než se dopracuje k nějakému (ale o to více zaslouženému) cíli. Výjimeční a talentovaní žáci mohou po ukončení základní školy studovat na konzervatořích, které připravují profesionální hudebníky nebo učitele v ZUŠ. Všichni žáci mají otevřené dveře ke studiu na středních pedagogických školách. Po absolvování druhého stupně ZUŠ jsou žáci připraveni pro studium učitelství pro 1. a 2. stupeň základních škol nebo pro učitelství na středních školách a v ZUŠ.
ZUŠOPEN loggo 2020

ZušOpen 2024

Těšíme se na další ročník festivalu věnovaného tomu nejcennějšímu, co máme. Našim dětem!


ZUŠOPEN

Školné
2023 / 2024

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že ve školním roce 2023/24 bude výše úplaty za vzdělání, stanovena takto:
hudební obor 1800 Kč za pololetí;
výtvarný obor 1200 Kč za pololetí. Stipendijní řád naleznete ve školním řádu.


Školní řád

Logo školního časopisu
Školní časopis

ART IN