Základní umělecká škola A PLUS, s.r.o.

ŠKOLNÉ ZA 1 POLOLETÍ

 

- výtvarný obor: 1200 Kč

- multimédia: 1200 Kč

 

Vážení zájemci, prosím věnujte pozornost následujícímu!

 

Naše škola organizuje výuku předmětů dle platných zákonů s nimi souvisí
i docházka, absence žáků
a možnosti jak žáky omlouvat, přihlásit i odhlásit!

 

Berte v úvahu, že odhlášení žáka je možné pouze na konci roku!

 

V pololetí je možnost odhlášení vázána na změnu trvalého pobytu či  lékařský posudek (vážný zdravotní stav dítěte)

 

viz ŠKOLNÍ ŘÁD

Přijímací a talentové zkoušky do ZUŠ:

 

Během celého roku 2017

probíhají konzultace
k přijímacímu řízení
a talentovým zkouškám

konajícím se v červnu.

 

Přihlásit děti je možné
i na začátku měsíce září:

 

Na stránkách I ZUŠ můžete podat on-line přihlášku ke studiu

(z nabídky škol vyberte Český Těšín, ZUŠ A PLUS)

Jen talent nestačí...

Jeden z mých žáků se mne kdysi zeptal: "Pane učiteli, jsem talentovaný; myslíte, že se mám přihlásit na uměleckou školu?" Zdráhal jsem se odpovědět nějak obecně či dokonce kategoricky(dnes bych se nezachoval jinak, i když již vím, že dotyčný měl nesmírný talent a jak se říká "dobré oko").

Odpověděl jsem: "Jen talent nestačí, talent je velké plus, kterým může být člověk obdařen, ale záleží, zda jej umí využít, nebo jej zahodí. Velkou roli hraje "řemeslo", umět se dívat, zacházet s nástroji a materiálem, mít zručnost, pohotovost a být cílevědomý, až budeš tohle vše ovládat, řeknu ti, jestli jsi talentovaný. Člověk se učí každým okamžikem něčemu novému, hledá, nachází, pátrá, objevuje, chápe a rozumí věcem, které mu byly ještě nedávno cizí. Ve výtvarném oboru tomu není jinak, i když se někdy může zdát, že kreslit "100x jediné vejce" je nesmyslem."

U nás ve výtvarce si umíme vytvořit cokoli, co si představíme, a kdybychom si to neuměli představit, pak si to vysníme a vymyslíme, protože u nás se žádné meze nekladou.

 

Vyučujeme studijní zaměření:

 

Výtvarná tvorba

• kresba • malba • grafika (linoryt, monotyp, suchá jehla) • modelování z hlíny a sádry • socha

• Kdo by nechtěl umět namalovat vlastní svět, nakreslit si vysněný pokoj, dům, či zahradu?

• Blíží se přijímací řízení na střední nebo vysokou školu? Nejvyšší čas zjistit, co umět k přijímačkám.

 

Multimediální a prostorová tvorba

• digitální fotografie (školní Nikon D5100, nebo vlastní)

• vektorová a rastrová grafika

• animace (stop motion, motion tracking ad.)

• Blender 3D (grafika, animace, střih videa a zvuku ad.)

• Chtěl bys mít vlastní logo, vizitku nebo web stránku? Proč váháš?

• Natáčíš mobilem, na co přijdeš? Natoč to pořádně a můžeš se chlubit třeba na YouTube.

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

mapa webu

web by

Adamík Lukáš Art Design