Základní umělecká škola A PLUS, s.r.o.

Talentové zkoušky

Testy připravenosti

Dotazník pro rodiče

 

PDF verze

 

Na stránkách I ZUŠ můžete podat on-line přihlášku ke studiu

(z nabídky škol vyberte Český Těšín, ZUŠ A PLUS)

Talentové a přijímací zkoušky

pro rok 2020 / 2021

 v ZUŠ A PLUS v Českém Těšíně

v ZŠ Masarykova, Hnojník

3. 6. - 26. 6. 2020

pouze na pozvání na základě elektronické přihlášky

 

Termíny přijímacích zkoušek: v období od 3. 6. do 26. 6. 2020.

Konkrétní termín tentokrát vzhledem k epidemiologické situaci není určen. Uchazeč s doprovodem jednoho zákonného zástupce bude zván na základě elektronické přihlášky na konkrétní den a hodinu po telefonické dohodě, proto uvádějte do přihlášky údaje přesně.

 

Uchazeči o studium výtvarného oboru budou po zaslání elektronické přihlášky vyzváni k doručení domácích výtvarných prací. Uchazeč se nemusí dostavit osobně, stačí přítomnost jednoho zákonného zástupce.

 

Podmínky vstupu do budovy:

uchazeče si vyzvedne zkoušející učitel zvoleného hudebního zaměření, se kterým ihned po vstupu do budovy vyplníte prohlášení o bezinfekčnosti jak pro uchazeče, tak pro doprovod. Doprovod bude do budovy vpuštěn za dodržení požadovaných hygienických podmínek (dezinfekce při příchodu do budovy, návleky na obuv nebo přinesená domácí obuv).

 

Podmínky studia:

ZUŠ neslouží k vyplnění volného času, ale jedná se o systematické vzdělávání, které vyžaduje pravidelnou přípravu. Výuka probíhá v odpoledních hodinách. Skladbu povinných předmětů a jejich hodinovou dotaci naleznete ve Školním vzdělávacím programu. Možnost přihlášení a odhlášení se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

 

Mgr. Alena Adamíková

ředitelka

závaznou přihlášku vyplňte elektronicky zde

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

mapa webu

web by

Adamík Lukáš Art Design