Základní umělecká škola A PLUS, s.r.o.

V rámci tohoto oboru probíhá příprava na přijímací a talentové zkoušky na střední
a vysoké školy - např.:

 

DESIGN, ANIMACE, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA,

ARCHITEKTURA

 

Příprava je časově náročná, proto neváhejte a přihlaste se včas!

Důležité odkazy:

kde najdu profesionály?

www.behance.net

které programy stáhnout?

vektorový editor Inkscape

úprava fotografií a rastrů

Gimp

Krita

3D a střih filmů

Blender

ROZVRH 2018/19

Co je to MULTIMEDIÁLNÍ A PROSTOROVÁ TVORBA?

Inu každý máme jakousi představu o prostoru, kde se pohybujeme, který obýváme a v němž prožíváme svůj život. Chceme-li tuto představu někomu nabídnout ke sdílení, využijeme jisté komunikační prostředky, tedy jakési médium vhodné pro přenos takových informací, z těch klasických například zvuk, obraz, animaci, film, anebo využijeme (pokud to ovládáme) dnes populární virtuální prostor, nabízející nekonečné možnosti kombinací všech různých prvků klasických, převedených do digitální podoby. Virtuální prostor nám navíc zajišťuje možnost interaktivity, jakési možnosti zapojit posluchače / diváka do dění v mém vlastním světě, v mém multimediálním prostoru.

Fotografie, vektory, 3D...

Multimediální tvorba se zabývá mnoha audiovizuálními formáty od základů fotografie (dnes samozřejmě digitální) a jejího zpracování v počítači, přípravy kvalitních prezentací, animací či, Show Slide sekvencí, až po videoformáty s vysokou snímkovou frekvencí. Počítačová grafika se dnes prolíná všemi obory a je nedělitelnou součástí moderních médií, ať již těch digitálních, anebo klasických (noviny, knihy, kino, televize ad.). A tak jako může grafika končit tiskem, stejně i její vznik může mít svůj prvopočátek na papíru, v podobě kresby, komiksu, maleb aj.

 

"Vždy je ale potřeba mít na mysli, že důležitější nežli formát, je dobrý NÁPAD"

kreativní práce: Matouš Marťák

Jak to vypadá po pár letech praxe?

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

mapa webu

web by

Adamík Lukáš Art Design