Základní umělecká škola A PLUS, s.r.o.

ZOBCOVÁ FLÉTNA

 

Zobcová flétna patří k oblíbeným hudebním nástrojům zejména
z toho důvodu, že v porovnání s ostatními nástroji je docela snadné se na ni naučit hrát a tudíž zažívají žáci celkem brzy radost z muzicírování. Tu pak představují na pravidelných vystoupeních nejen rodičům. Postupujeme od nejjednodušších zvuků, což děti velice baví, protože se učí formou hry, až ke hře na flétnu přes celý její rozsah. V průběhu studia se žáci setkávají minimálně se dvěma druhy zobcové flétny, a to se sopránovou a nejpozději ve čtvrtém ročníku s altovou flétnou.

 

Hlavními výhodami hry na dechový hudební nástroj je jeho pozitivní vliv na dýchací ústrojí (hrou na flétnu se pročišťují dýchací cesty, léčí se i astma, správným dýcháním se rozšiřuje kapacita plic) a rozvoj motoriky. Její oblíbenost vychází také z nenáročné údržby, váhové lehkosti při přenášení a cenové přístupnosti při pořizování (máme na výběr mezi plastovým a dřevěným provedením). Zobcová flétna se vyučuje jako hlavní hudební nástroj nebo je chápána jako nástroj přípravný pro jiný (náročnější) dechový nástroj. Tvoří základ pro další hudební rozvoj především pro ty, kteří nejsou pevně rozhodnuti ve výběru nástroje.

 

Často se setkáváme s kroužky, které nabízejí lekce hry na zobcovou flétnu, ale většina z nich je realizována skupinově. Při výuce v ZUŠ je ke každému žáku přistupováno individuálně. Ve vyšších ročnících žáci mají povinnost navštěvovat i skupinovou interpretaci, ve které se učí vzájemné souhře s ostatními při práci na vícehlasých skladbách. Tato činnost se těší veliké oblibě i z toho hlediska, že zde hrají na všechny druhy zobcových fléten, pouze s ohledem na fyzické dispozice. Vede je především ke spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo.

 

Studijní náplň jednotlivých ročníků i profil absolventa naleznete
v našem ŠVP, zveřejněném na domovské stránce naší školy.

FLÉTNA

 

Hra na flétnu se dodnes v očích některých vyučujících věkově omezuje. Je to však zbytečné v případě fyzické a duševní vyspělosti zájemců o hru na tento nástroj, který upoutává pozornost svým stříbrným vzhledem a pestrým zvukem. Malé děti mají možnost pořízení zahnutého nástroje, který jim umožňuje zvládnout hru na flétnu po stránce fyzické. V dnešní době je možno zakoupit i nástroj plastový, který není finančně a svou hmotností tolik náročný jako nástroj kovový.

 

Každý, kdo se chce naučit hrát na flétnu, musí počítat s pravidelnou přípravou a pozitivním nadšením, které je zejména v začátcích velice důležité.

 

Hlavními výhodami hry na dechový hudební nástroj je jeho pozitivní vliv na dýchací ústrojí (hrou na flétnu se pročišťují dýchací cesty, léčí se i astma, správným dýcháním se rozšiřuje kapacita plic) a rozvoj motoriky. Hra na flétnu působí i na zlepšení koncentrace, cílevědomosti a systematičnosti.

 

Flétna má širokou škálu využití. Uplatňuje se jako sólový nástroj,
v komorní hře a nechybí ani v dechovém či symfonickém orchestru. Je využívána v hudbě lidové, taneční i jazzové. Usilujeme o to, aby si žáci vyzkoušeli téměř vše z výše uvedeného výčtu, včetně souhry
s klavírem již při nastudování prvních přednesových skladeb. Jediné, co však nemůžeme zajistit, je hra ve velkém orchestru, a to z důvodu omezených možností naší školy.

 

Studijní náplň jednotlivých ročníků i profil absolventa naleznete
v
našem ŠVP, zveřejněném na domovské stránce naší školy.

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

mapa webu

web by

Adamík Lukáš Art Design