Talentové zkoušky

Testy připravenosti

Dotazník pro rodiče

 

PDF verze

 

Talentové a přijímací zkoušky

pro rok 2018 / 2019

 

 

 v ZUŠ A PLUS v Českém Těšíně

v ZŠ Masarykova, Hnojník

probíhají 6. 6. (ČT) a 14. 6. 2018 (H)

Pro bližší informace kontaktujte příslušné vyučující,
anebo ředitelku školy.

 

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o. vyhlašuje talentové a přijímací zkoušky do hudebního a výtvarného oboru. Požadavky ke zkouškám naleznete na těchto stránkách, kde se můžete také obeznámit s naším Školním vzdělávacím programem (levý sloupec). Přednostně přijímáme děti, které k 1. 9. 2017 dovrší 5 a 6 let. Tyto děti vykonávají talentovou zkoušku. Na děti, které tento věk překročí, jsou kladeny adekvátně vyšší požadavky (znalost not ale není podmínkou). Děti, které se hlásí do výtvarného oboru, předloží 3 domácí nebo školní výtvarné práce.

 

 

Do ZUŠ se můžete přihlásit buď ještě před zkouškami, nebo rovnou

u zkoušky. Doprovod zákonného zástupce je nutný.

S sebou vezměte rodné číslo dítěte.

 

Mgr. Alena Adamíková

ředitelka

 

 

 

 

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

web by

Adamík Lukáš Art Design